Mijn beroeps-vereniging

Stap 2 – Mijn beroepsvereniging

SVN stap 2

Komen we er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met mij, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, Shiatsu Vereniging Nederland.

Comments are closed.